REGULAMIN ANGRY WARRIOR DLA KUPUJĄCYCH

WARUNKI OGÓLNE

 1. Firma ANGRY WARRIOR z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 34, wpisana jest do Centralnej Ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, NIP 632-196-85-99, REGON 364368241.

 2. Adres do korespondencji,

 3. Kupowanie produktów od firmy ANGRY WARRIOR oznacza akceptację omawianego Regulaminu.

 4. Ceny towarów podane są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sklepu ANGRY WARRIOR. Można również składać zamówienia drogą mailową zamowienia.angrywarrior@gmail.com lub telefonicznie pod numerami: 577-604-470, 577-604-471 w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. W momencie potwierdzenia przez pracownika złożonego zamówienia klient zostanie poproszony o dokonanie płatności na konto firmowe. Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie zostanie przekazane do realizacji do działu produkcji.

 2. Czas realizacji zamówienia przewidywany jest do 20 dni roboczych, jednak może się on wydłużyć w przypadku dużej ilości zamówień lub złożoności zamówienia, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany. W przypadku produktów dostępnych w magazynie będą one wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty.

 3. W przypadku zamówień indywidualnych (produkty nie znajdujące się standardowo w ofercie) czas realizacji zamówienia przewidywany jest od 30-40 dni roboczych. Czas realizacji zamówień indywidualnych uzależniony jest od złożoności zamówienia, wykonania projektu do wykonania produktu oraz przetestowania jego konstrukcji.

 4. ​W przypadku klientów zamawiających produkty niestandardowe, wykonywane na indywidualne zlecenie, do realizacji zamówienia przystępujemy dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty bezpośrednio na konto firmowe – produkty te nie podlegają zwrotowi, ze względu na brak możliwości sprzedaży innym klientom.

 5. Produkty prezentowane na stronie posiadają określoną konstrukcję i w takiej formie są sprzedawane. Klient zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfikacją produktu, a w razie niejasności do skonsultowania się z pracownikiem Angry Warrior w celu wyjaśnienia wątpliwości przed złożeniem zamówienia. Wszelkie zmiany w konstrukcji na życzenie klienta traktowane będą jako zamówienie indywidualne, nie podlegające zwrotowi. Angry Warrior zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktu w przypadku dużych zmian konstrukcyjnych o czym klient zostanie poinformowany.

 6. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu e-mail w celu prowadzenia korespondencji z Firmą ANGRY WARRIOR. Klienci, którzy nie podadzą kontaktowego adresu e-mail, nie będą informowani o etapie realizacji zamówienia.

 7. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie koniecznych danych osobowych, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane Klienta nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, chyba, że klient wyrazi na to zgodę. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: angry.warrior.89@gmail.com. Firma ANGRY WARRIOR zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U.Nr 133 poz. 883. „O ochronie danych osobowych".

 8. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wyżej podanych warunków.

WYSYŁKA TOWARU

 1. Firma ANGRY WARRIOR pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 z wyłączeniem świąt, weekendów oraz dni ustawowo wolnych. Zamówienia złożone po godzinie 16.00 w dni robocze traktowane będą jako złożone w następnym dniu roboczym W przypadku zamówień złożonych w dni wolne, za dzień złożenia zamówienia będzie się traktować pierwszy dzień roboczy po okresie wolnym. W celu wysyłki towaru obowiązkowe jest podanie wszystkich niezbędnych danych adresowych, w innych wypadkach realizacja zamówienia zostanie wstrzymana do momentu ich uzupełnienia.​

 2. Zamówienia złożone przez klienta będą przekazane do realizacji dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Firmowym Angry Warrior IDEA Bank: 52 1950 0001 2006 0009 1416 0001

 3. Czas realizacji zamówienia przewidywany jest do 20 dni roboczych, jednak może się on wydłużyć w przypadku dużej ilości zamówień lub złożoności zamówienia, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

 4. Osoba składająca zamówienie w Firmie ANGRY WARRIOR zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony towar na konto firmowe, a po jego wysyłce na odbiór przesyłki. Firma nie realizuje zamówień za pobraniem.

 5. Na terenie kraju paczki dostarczane są za pośrednictwem:​

  • Firma kurierska Patron Service, czas dostawy: dwa dni robocze po wysłaniu towaru.

   • <20 kg - 13.00 zł

   • <30 kg - 13.80 zł

   • <40 kg - 20.00 zł

   • <50 kg - 29.00 zł

  • Paczkomaty 24/7 – 1-2 dni po wysłaniu towaru.

   • gabaryt B (19x38x64cm) - 8.70 zł

   • gabaryt C (41x38x64cm) - 8.70 zł

  • Odbiór po przedpłacie za zakupiony towar w siedzibie Firmy Angry Warrior.

  • Termin dostarczenia paczki z zamówieniem zależny jest od przewoźnika. ANGRY WARRIOR dołoży wszelkich starań by przesyłka trafiła do kupującego w jak najszybszym czasie i w nienaruszonym stanie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia lub uszkodzenia przesyłki. W przypadku przesyłek kurierskich w momencie stwierdzenia uszkodzenia towaru w transporcie, klient proszony jest o sporządzenie protokołu reklamacyjnego. W innym wypadku reklamacja za uszkodzenia w transporcie z winy przewoźnika nie będzie mogła być uwzględniona.

 6. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa i mogą zostać zmienione w każdej chwili bez uprzedzenia.

 7. Płatności za zakupiony towar prosimy dokonywać przelewem na konto IDEA Bank: 52 1950 0001 2006 0009 1416 0001 z doliczeniem kosztów wysyłki. W tytule zamówienia prosimy wpisać numer zamówienia oraz swoje imię i nazwisko. Towar, który opłacany jest przelewem zostaje zarezerwowany na okres 7 dni roboczych - po upływie tego terminu ANGRY WARRIOR zastrzega sobie prawo sprzedania zarezerwowanego towaru innemu klientowi w przypadku nie uregulowania płatności przez Zamawiającego.

 8. Przesyłki poza granice Polski są realizowane tylko i wyłącznie po dokonaniu przelewu przed wysłaniem paczki.

 9. Jeżeli zamówienie składane jest przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą prosimy o poinformowanie o tym fakcie pracownika przy składaniu zamówienia, wraz z podaniem pełnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

WARUNKI GWARANCJI

 1. Firma ANGRY WARRIOR udziela Zamawiającemu 2 lat gwarancji na zakupiony towar w warunkach bojowych.

 2. W razie stwierdzenia wadliwości, produkty należy odsyłać na adres firmy ANGRY WARRIOR, Kamil Cyba, ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków wraz z dowodem zakupu oraz opisem usterki, zgodnie z dokumentem gwarancyjnym.

 3. Okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży (daty na dokumencie sprzedaży). Gwarancja uwzględniana będzie tylko i wyłącznie z posiadanym dowodem zakupu.

 4. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.

 5. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu do tego przeznaczonego, wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 6. W przypadku stwierdzenia własnej ingerencji, w tym zmiany konstrukcji, rozmontowywania czy własnych napraw, gwarancja nie będzie uznawana.

 7. Zgłoszenie wad zakupionego przedmiotu będzie następowało w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.

 8. W okresie gwarancji Firma ANGRY WARRIOR zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania towaru po wysłaniu towaru przez Zamawiającego.

 9. Przesłanie reklamowanego przedmiotu przez Zamawiającego dokonywane będzie na koszt konsumenta najtańszym sposobem dostarczenia. W momencie uznania gwarancji koszty wysyłki będą zwracane na konto Zamawiającego. W przypadku wyboru droższego sposobu dostarczenia przesyłki, niż najtańszy oferowany w danym momencie, kupującemu będzie zwracana różnica kwotowa.

ZWROT TOWARU I REKLAMACJE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o ochronie praw konsumentów możliwe jest zrezygnowanie z zakupionego towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy oraz dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Jest to możliwe pod warunkiem, że produkt nie był używany lub rozmontowywany, nie został uszkodzony, posiada oryginalną metkę ANGRY WARRIOR oraz jest kompletny. Odsyłany towar musi posiadać dokument sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia zwrotu jeśli stwierdzimy niezgodność z wyżej wymienionymi warunkami zwrotu. Oświadczenie odstąpienia od umowy powinno być zawarte na piśmie, a do zachowania terminu 14 dni wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie na adres e-mailem zamowienia.angrywarrior@gmail.com lub pocztą na adres Firmy ANGRY WARRIOR.

 2. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 3. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi. Produkty oferowane na stronie, w których dokonano zmian konstrukcyjnych na życzenie klienta traktowane są jako zamówienie indywidualne i nie podlegają zwrotowi.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób nieprawidłowy, wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ma prawo składać reklamacje w przypadkach wskazanych obowiązującymi przepisami prawa.

 6. W razie odstąpienia od umowy sprzedawca dokona zwrotu płatności na wskazane przez konsumenta konto bankowe w terminie 14 dni od otrzymania towaru w stanie nienaruszonym. Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

DOKUMENTY DO POBRANIA 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271.